Privacyverklaring

The Colour Store neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@thecolourstore.nl.

 

1.1 Hoe gebruikt The Colour Store jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over je verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens The Colour Store voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door The Colour Store worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: B&F Mijn Salon Programma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, B&F Mijn Salon Programma
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie, E-mailadres, telefoonnummer, naam, postadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres, NAW- gegevens , telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

1.2 Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

The Colour Store heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Via een ingevuld gegevens formulier, online boeking of magazine/e-book aanvraag via de website. Door deze gegevens in te vullen ga je automatisch akkoord dat deze gegevens gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven en dat er contact opgenomen mag worden via de mail/telefonisch.

 

1.3 Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

1.4 Inzage

 Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je online account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij The Colour Store over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

1.5 Wijzigen

 Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij The Colour Store. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

1.6 Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn The Colour Store je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

1.7 Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat The Colour Store verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

1.8 Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.